Bootkappen kunnen op diversen wijze gemaakt worden. Indien er een buizen frame onder gemaakt dient te worden dan is dat altijd van r.v.s. met dito beslag.

Aluminium visboot kap.

Bootkap zijkant en achterkant uitritsbaar